Supervision

Supervision i gruppe, eller individuelt, er en mulighed for at træne dine personlige flexibility skills og metode indenfor CBS. Det kan være en metodespecifik supervision i ACT eller en supervision som baserer sig på fundamentet i CBS og trækker på flere terapiretninger. I gruppeforløb inddrages gruppen aktivt i forskellige konstellationer med parallelle diskussioner etc.

Eksempler på supervision

  • Psykologer ansat i psykiatrien i Ballerup
  • Læger indenfor rusmiddelbehandling indre København
  • Psykologer efter 2-årig ACT uddannelse
  • Alment praktiserende læger
  • Dialog mod Vold i Odense
  • TUBA i Odense
  • Sportskonsulenter i Team Danmark