Privatlivspolitik

Privatlivspolitik, Tavshedspligt, afbudsregler m.m.

Velkommen til ACT-Praxis

Jeg ser frem til samtaleforløbet og du skal vide at jeg har en stærk værdi om at udføre effektiv terapi, så inden for de rammer som vi har, vil jeg gøre alt for at styrke dig.

Hermed en beskrivelse af rammerne for vores samtaleforløb i forhold til tavshedspligt, afbudsregler og privatlivspolitik.

Tavshedspligt

Jeg er underlagt Psykologloven og har tavshedspligt, med mindre at du er til fare for dig selv eller dine omgivelser. Al skriftlig og mundtlig videreformidling sker med dit samtykke.

Afbudsregler

Hvis afbud /udeblivelse finder sted senere en 24 timer før samtalen er der fuld betaling. Hvis du er henvist via sundhedsforsikring koster afbud/udeblivelse 500 kr.

Privatlivspolitik

Det er nødvendigt at der registreres og anvende visse oplysninger om dig, når du er klient i ACT-Praxis. Formålet med registreringen af dine oplysninger, er at give dig den bedst mulige behandling og samtidig at overholde dokumentations- og journalføringsforpligtelsen for psykologer i medfør af bl.a. Psykologloven og Sundhedsloven. De personoplysninger, som registreres om dig, er indhentet fra dig og såfremt din behandling er begyndt ved henvisning fra samarbejdspartner, tillige fra denne. Dine data sammenstilles således ikke fra andre aktører, som f.eks. de sociale medier.

Jeg har tavshedspligt og de oplysninger, som jeg registrerer og behandler om dig, har jeg pligt til at opbevare sikkert ved passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Informationer om dine helbredsmæssige forhold videregives ikke uden for ACT-Praxis, med mindre at du har givet dit samtykke.

Visse oplysninger anvendes til afregningsformål, hvis det er påkrævet for at kunne gennemføre en betaling af din behandling i ACT-Praxis. Det kan f.eks. være cpr.nr. i forbindelse med afregning ved sundhedsforsikring.

Jeg har pligt til at opbevare din journal i mindst 5 år efter at din behandling er afsluttet og jeg har pligt til at slette din journal efter 5 år. Hvis du ønsker at skifte psykolog, kan jeg hvis ønsket, overlevere din journal til denne psykolog, som herefter overtager ansvaret for opbevaring af din journal.

Oplysninger om dig, til brug for afregningsmæssige formål, opbevares så længe at det er relevant og påkrævet af hensyn til afregning og bogføring. Oplysninger om dig til afregningsformål registreres på grundlag af artikel 6, stk 1, litra b og f i persondataforordningen.

Du har til enhver tid krav på at få aktindsigt i de oplysninger som registreres og behandles om dig. Hvis du mener at jeg har registreret forkerte oplysninger om dig, kan du bede mig om at rette oplysningerne. Jeg må ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener at der er registreret forkerte oplysninger, kan jeg lave en tilføjelse med dine kommentarer i din journal.

Ønsker du at klage over behandlingen af dine personoplysninger kan du rette henvendelse til Psykolog Susan Møller Rasmussen, mail@act-praxis.dk eller direkte til Datatilsynet (Datatilsynet.dk)

Kritiske hændelser

En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. Hændelsen er utilsigtet, fordi de sundhedspersoner, der er involveret, ikke har til hensigt at skade andre.
Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information.

Ved utilsigtede hændelser i forbindelse med din behandling og ophold i min praksis , kan du henvende dig til Patientsikkerhedsstyrelsen : stps.dk/uth

Med venlig hilsen

Susan Møller Rasmussen