Priser

Priser

I København har jeg overenskomst med sygesikringen, og kan modtage sygesikringshenvisninger fra lægen.
Sygesikringen betaler 2/3 af beløbet og du betaler selv resten.

Du kan se de nøjagtige praksishonorarer på www.psykologeridanmark.dk

Pris som privat betaler

En konsultation som privatbetaler koster 1200 kr.

Pris for supervision

Supervision koster 1500 kr pr. supervisionstime både individuelt og i grupper på op til 6.

Supervision 1800 kr ved kørsel mere end 30 min.

Supervision for grupper med flere end 6 personer koster 1800 kr. pr. supervisionstime.