Krisetid

Frygt og angst i forbindelse med bekymringstanker er 2 forskellige slags angst. Så hvordan kan vi skelne under krisen ?

Man kan tænke at bekymringsangst eller worrymind er overflødig angst, hvor frygt er tilpasset en konkret trussel. Rigtig mange af os som kender til ACT, har lært hvordan vores cortex kan spille os et puds og trigge unødig angst, fordi vi forestiller os katastrofer eller ulykker ud i fremtiden. Det kan være tanker som typisk begynder med ”hvis nu….”. Når vi træner ACT, har vi lært at iagttage bekymringstanker og at ændre perspektiv på tanker, som ikke er hjælpsomme. Vi har også lært at åbne op for ubehag både mentalt, følelsesmæssigt og kropsligt, som et alternativ til et forsøg på at skabe uhensigtsmæssig kontrol. F.eks. ved at give opmærksomhed til fysiske fornemmelser i nuet fremfor ”hvis nu…” tanker, der knytter sig til en fremtid, som vi alligevel ikke kender. Frygt er en umiddelbar respons uden mange tanker. Vi håndterer frygt med nedlukning for følelser, kamp eller flugt. Frygt passer til den krise som vi befinder os i lige nu, fordi vi alle i en udstrækning er i fare. Når vi oplever frygt lukker nogle af os ned for følelser og går i freeze. Andre går i kamp og handler måske overilet. Nogle isolerer sig og går ikke uden for en dør af angst for smitte. Frygt passer til situationen og vi handler forskelligt på frygt. Under krisen findes bekymringstankerne samtidig med frygt, som en slags overbygning på frygt. Nu bliver det komplekst for alle os som er trænet i ACT, for vi har jo lært at håndtere bekymringstænkning i fredstid, hvor trusler i udgangspunktet er imaginære. Indenfor ACT er det styrkende at vende sig mod det som er, fremfor tankerne om det som er. Frygten er og den er ikke farlig. Den passer til situationen. Frygten er og du behøver ikke lade dig dominere af den, men du kan lade dig guide af frygten. Ved at vise dig selv medfølelse. Medfølelse er mod til at give dig selv det som du har brug for, selvom det kan opleves svært. Det kan kræve mod at holde pause fra nyhedsstrømmen. Det kan være en medfølende handling. Det kan kræve mod at tillade sig selv at være ineffektiv. Det kan være en medfølende handling, fordi frygt dræner for energi. Det kan kræve mod at vende sig mod sine ændrede livsvilkår og tage stilling til hvilken forælder, ven, søn, datter, ansat, kollega som du gerne vil være. Måske er savn en medfølende handling guidet af din frygt. Måske er det en medfølende handling at være med den uforudsigelighed som er.

Cand.psych Susan Møller Rasmussen/ ACT- Praxis