Kontekstuel adfærdsterapi

Kontekstuel adfærdsterapi (CBS) er et paradigme indenfor adfærdsterapien.

Lidt om min metode

Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Procesbased Behavior Therapy (PBBT) og Functionel Analytic Therapy (FAP) er nogle af de vigtige terapeutiske retninger indenfor nutidig adfærdsterapi. 

Fokus er på automatiserede handleprocesser, der kan skabe nedsat livskvalitet. Ud fra vores erfaringer med livet og vores symbolske evne til sprog, danner vi en selvforståelse som vi responderer på. Ligesom en projekter der kaster et billede op på en væg, der fungerer som en slags GPS. 

Vi relaterer os til dette perspektiv som en sandhed og vores handlinger, tanker, følelser og kropslige fornemmelser vil være orienteret mod denne selvforståelse. Accept af selvforståelsen er som en rejse til et mere værdifuldt og autentisk liv med øget handlefrihed og nærvær.

ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

En terapiretning som blev udviklet i USA med sin begyndelse i 80´erne, af psykologerne Steven Hayes, Kelly Wilson og Kirk Strosahl. Teoretisk baserer ACT sig på forskning i verbale processer RFT, (Relational Frame Theori), buddhistiske filosofier og træning i psykologisk fleksibilitet så dybfølte livsværdier kan udleves på trods af psykisk eller fysisk ubehag. Jeg har været med til at udbrede ACT i Danmark med den første dansk bog om ACT skrevet til klienter, undervisning, supervision og bidrag til forskningsprojekter. (Se evt. CV og Litteratur).

FAP (Funktionel Analytic Therapy)

En terapiretning som blev udviklet i USA med sin begyndelse i 80´erne af psykologerne Bob Kohlenberg og Mavis Tsai. Metodisk baserer FAP sig på oldschool adfærdsteori, buddhistiske filosofier og en model for udvikling af relationelle færdigheder som tager afsæt i relationen mellem klient og terapeut og siden generaliseres til livet uden for terapirummet.

PBBT (Process Based Behavior Therapy)

En relativ ny terapiretning, som er udviklet af Yvonne Barnes- Holmes og Ciara McEnteggart. Fra 2015 er den spirende terapiretning blevet præsenteret af udviklerne på workshops for erfarne psykologer fra hele verden. Teoretisk baserer PBBT sig på en videreudvikling af Relational Frame Theori, som er baseret på grundforskning i verbale processer. Metodisk baserer PBBT sig på en model, der med en høj grad af nærvær, præcision og nænsomhed kan sigte mod adfærd, som dybest set handler om at bevare en uhensigtsmæssig selvforståelse.