Individuelle samtaler

Hvordan foregår det?

Samtaleterapi er en mulighed for, at du kan lære sig selv bedre at kende. Ofte kan det være uklart for os hvordan vi egentlig forstår os selv. Det betyder, at vi kan udvikle automatiserede handlemåder ud fra en selvforståelse, som vi egentlig ikke helt kender.

Uanset om du har stress, angst, depression, problemer i dine relationer, kroniske smerter eller andre psykiske vanskeligheder, vil de handlestrategier, som du har udviklet i forhold til din egen selvforståelse, være i fokus i samtalerne. Målet er at udvikle tilpas psykologisk fleksibilitet samt accept af den autentiske dig, så du kan leve mere vitalt og frit.

Grupper

For unge mellem 21 og 24 år.

Du kan bruge din lægehenvisning til et gruppe forløb med ACT.

Gruppen er for 6-8 deltagere og hvert gruppemøde varer i 2 timer. Målgruppen er dig som kæmper med angst. Det kan f.eks. være socialangst, præstationsangst, panikangst eller overdreven bekymringstendens. Indenfor ACT er der evidens for gruppebehandling, fordi det styrker den enkelte deltagers forløb, når der kommer nye perspektiver på ”det alment menneskelige” ligesom effekten af ACT-træningen forstærkes af fælleskabet. I forløbet er der fokus på at skabe sammenhæng for den enkelte og en høj grad af tryghed i gruppen. Der vil indgå øvelser og eksponering, som styrker dig og øger din handlefrihed. Forud for gruppeforløbet vil du modtage en individuel dobbeltkonsultation, så vi sikrer dig at behandlingen er det mest hensigtsmæssige og at gruppe behandlingen bliver specifikt tilpasset til dig. Efter gruppeforløbet vil du modtage en opfølgende samtale, der cementerer din udvikling : En buffersession.

Hvis du har brug for yderligere opfølgning efter gruppeforløbet, vil der også være mulighed for at fortsætte i et individuelt forløb med en ny lægehenvisning