FAGLIG BAGGRUND

CAND. PSYCH. SUSAN MØLLER RASMUSSEN

Cand.psych. fra Århus universitet 1992

Autoriseret af Psykolognævnet, specialist i psykoterapi, supervisoruddannet

Ansættelse indenfor kriseområdet på Odense Universitetshospital

Børnepsykiatri

Fyns Amts PPR som har konsulentfunktion og undersøgelsesarbejde i forhold til skoler for børn med vidtgående fysiske eller psykiske handicap

Fyns Amts Familiecenter der er et behandlingshjem for truede familier

Fuldtidsprivatpraktiserende og overenskomst med den offentlige Sygesikring fra 2000

Fra 2000 specialisering i kognitiv terapi ved videreuddannelse, kurser
og supervision

Har siden 2000 behandlet en bred vifte af problemområder som depression, angst, stress, sorg/traumer, kriser, smerte og selvværdsproblemer.

Supervisor i kognitiv adfærdsterapi

Siden 2006 specialisering i ACT, som er en af de nye store terapiretninger indenfor kognitiv adfærdsterapi.